Informacje

Zgłoszenia na Kurs do 31 maja 2018.

Do zgłoszenia należy załączyć skan lub zdjęcie dowodu wpłaty wpisowego.

Po wysłaniu zgłoszenia następuje natychmiast potwierdzenie przyjęcia na podany adres mailowy.

Jeśli nie otrzymali Państwo automatycznego potwierdzenia, oznacza to, że zgłoszenie nie zostało wysłane.

[wpforms id="1115"]

Formularz zgłoszeniowy online

Jeśli nauczyciel jest równocześnie opiekunem ucznia proszę zaznaczyć opcję Uczeń

Uczeń


Opiekun


Nauczyciel